zadłużenie żony

Partner

Dotychczasowe kampanie reklamowe w Internecie nie przyniosły oczekiwanych efektów? Boisz się inwestować w niepewne rozwiązania, które nie dają Ci gwarancji sukcesu? Wypróbuj Fusion System! To profesjonlane narzędzie Marketing Automation, które umożliwi Ci wykorzystanie w pełni potencjału Twoich pracowników, pozwoli oszczędzić czas i umożliwi pełną kontrolę nad kampanią reklamową. Sprawdź nas!

19 lis 2013

zadłużenie żony

Kwestia regulacji tematu, jakim jest zadłużenie żony , uzależnione jest od wielu czynników. I w zależności o jakim zobowiązaniu mówimy, odpowiadać będzie za nie żona, bądź też oboje małżonkowie solidarnie.

Osobom nieobytym z tematem zobowiązań, czy egzekucji, wydawać by się mogło, że za zaciągnięte podczas małżeństwa kredyty, czy pożyczki, oboje małżonkowie odpowiadają solidarnie. Nie mniej jednak są tylko nasze mylne wyobrażenia. Bowiem prawda jest zupełnie inna, a forma rozliczenia z wierzycielem zadłużenia żony uzależniona będzie od kilku czynników. I tak w zależności od rodzaju zobowiązania i udziału w nim drugiego małżonka, mówimy o kilku różnych opcjach.

Po pierwsze potrzeby rodziny.

Tu prawo polskie jest jednomyślne, bowiem zgodnie z art. 30 § 1 KRiO za zobowiązania zaciągane w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny małżonkowie odpowiadają solidarnie. A zatem w tym przypadku wierzyciel ma prawo dochodzić swoich praw sięgając po majątek zarówno żony, jak i męża.

Mówiąc o podstawowych potrzebach rodziny, mówimy o wydatkach przeznaczonych na:

- wyżywienie,

- naprawa urządzeń domowych,

- opłaty za mieszkanie i opłaty eksploatacyjne,

- ochrona zdrowia,

- ubranie i wyżywienie,

- rozwój i kształcenie dzieci.

 

Zadłużenie  żony bez wiedzy męża

Jeśli podczas trwania małżeństwa żona zaciągnie zobowiązania, czy to gotówkowe czy też ratalne bez wiedzy małżonka, wówczas jedynie tylko ona odpowiada majątkiem za powstałe w ten sposób zadłużenie. W takim przypadku zadłużenie zony może zostać pokryte z jej majątku osobistego, bądź też z wynagrodzenia, czy też innych dochodów, jakie uzyskuje.

Inaczej sytuacja się ma w momencie, kiedy zaciągając większy kredyt, mąż zobligowany jest wyrazić nań zgodę. Wówczas co prawda względem wierzyciela to żona jest dłużnikiem, jednak mąż jako osoba, która wiedziała o powstałym zobowiązaniu, jest za nie  również odpowiedzialny. Tym samym wierzyciel ma prawo nie tylko do majątku żony, ale i do majątku wspólnego małżonków.

Automatyzacja marketingu

Po ochronę do sądu

Jeśli Twoja żona, czy tez mąż wykazują się lekkomyślnością w zarządzaniu finansami, czy też zaciągając kolejne zobowiązania, stwarza zagrożenie dla interesów rodziny, możliwym jest złożenie do sądu wniosku o ochronę. Wówczas jest on pozbawiony możliwości  samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym.